петък, 1 май 2015 г.

Моите другарки и ...


  Толкова ли е странно познанството ми с този госпожа, че учуди дори Колегата Стефан; тази жена е много красива, категоричен беше той, след като ме видя да разговарям с нея, а след разговора го оставих няколко минути да се наслаждава на собствената си преценка. Тогава го осведомих, че е председателка на кварталната организация на БСП и той изпадна в недоумение,  равно почти на шок. Така може би трябва да гледаме едни на други, но освен че сме политически противници, ние сме и противоположни полови индивиди.  Това беше от наша страна.
  От противоположната страна нещата стоят още по-странно.
  - Моите другарки и другари не говорят нищо лошо за теб – няколко пъти, в различно време, ми казваше моята позната тези думи, като че ли се опитваше да успокои мен, а тях да оправдае.
  Аз никога не съм съм се съмнявал в  тяхната антипатия. Малко е да се каже, че не съм се съмнявал; бях сигурен в това. Не разговарях с тях, не ги поздравявах, не отговарях на поздравите им, дори не ги знам кои точно са те, но с председателката им бяхме добри познати, бих казал дори; много добри познати.
  - Не говорят нищо лошо за мен, но все пак нещо говорят - реших да изясня този въпрос веднаж за винаги - кажи ми какво говорят?
  Отговорът беше почти абсурден; не говорели, ами въпроси задавали:
  - Питат ме: "За какво си говорите с него?”
  Ето, това искали да знаят нейните съпартийки и съпартийци; за какво си говорим! Отговарям  им директно:
  - За всичко друго, но не и за политика.
  А сега спете спокойно другарки и другари. За каквото и да си говорим с Вашата председателка, това не е ваша    работа!

Последователи