четвъртък, 29 март 2012 г.

Идването на братовчеда


    Колето от Бургас, братовчед на Колегата Стефан, днес идваше в Сливен и това беше основателен повод да се съберем и почерпим.
    Сутринта на въпросния ден, четирима мъже, пенсионери, седнахме в едно от долнопробните заведения от северната страна на зеленчуковия пазар, където всичко е на самообслужване, да пием по едно шуменско пиво, аз обаче се отказах от традиционното в такива случаи кюфте, няма да кажа по каква причина. Това е прецидент в досегашния ми живот; от какво ли не съм се отказвал, но от кюфте - никога досега!
    Това създаде извeстно объркване; причини неприятности на едно младо момиче, наскоро назначено да помага. Най-малко съм искал да стане така, но влюбената самодива, която ме преследваше в младите ми години отново ме споходи или аз просто изпълних заканата си да и отида на гости.
    Колегата Стефан донесе четири бири, кюфтетата щели да дойдат по-късно; били на скарата. Пием си бирите на малки глътки, нали чакаме мезето. Времето си минаваше неусетно, в подобни случаи ние сме ораторите; Колегата Стефан и аз!
    След половин час му рекох:
  - Иди виж какво стана с кюфтетата. Да не са станали на въглени.
    Върна се с празни ръце. Момичето се объркало. И как няма да се обърка; колко пъти може да се види такава аномалия, четири бири с три кюфтета. Нормалното е човек да реши логичното три плюс три и занесло кюфтетата на съседната маса, където бяха седнали трима младежи от ромски произход и ги дала на тях.
    Те доста се учудили, но тя им казала: "Платени са!" Когато грешката беше открита и момичето поиска да платят, те находчиво отговориха: "Нали каза, че са платени, защо пак да ги плащаме?" Станаха и си отидоха.
    Макар, че стана по моя вина, не се почувствах виновен и това говореше, че чувството ми за сраведливост доста се е притъпило, щом не можах да събера смелост и да платя три кюфтета, а оставих горкото младо момиче да стори това.
    Ето, така действаше самодивата от моята младост, по петите ми вървеше, но днес е било ден и на нов вид Самодива. И тя не закъсня да се появи.

Последователи