четвъртък, 29 март 2012 г.

Завръщането на Самодивата

    Дълги години се правех, че не я забелязвам, няколко десетилетия, но винаги скришом я наблюдавах и заканително клатех глава; ще ти дойда на гости някой ден! Този ден е днес - 24 март 2012 година.
    За да ви запозная с нея, налага се да цитирам себе си (Себе си, разбира се! Който цитира другите, значи няма какво да каже!?)
    Цитат:"...но имаше нещо друго, което не можех да проумея по това време. Сам ли си търсех белята или тя, като влюбена Самодива, винаги е вървяла невидима по петите ми?!" - "Влюбената самодива".

Последователи