вторник, 2 ноември 2010 г.

Книжката

-----------------------------------------------------------
"Ганчо Хардалов"
Издателство на
Българската комунистическа партия
Библиотека "Революционни борци"
----------------------------------------------------------

Последователи