вторник, 2 ноември 2010 г.

Страница 42

-----------------------------------------------------------

доровата къща, и през селата Крумово Градища и Сан Стефано пристигнаха в с.Първенец. Дойде и Георги Калчев - Ламята. Същия  ден  обаче  в гр. Ямбол, където по това време бе седалището на щаба на зоната,стана блокада и др. Димитър Димов бе възпрепятствуван да се яви на срещата. Той изпрати човек, който предаде решението на щаба на зоната - партизаните от карнобатските чети да се изтеглят северно от Карнобат в Котленския балкан и от там да започнат саботажнически действия по линията Карнобат - Шумен, която има важно стратегическо значение. Перспектива - през пролетта четите да прераснат в голям партизански отряд. В полския район остава да действа отрядът на Георги Калчев - Ламята.
    Ганчо веднага се зае с изпълнение решението на щаба. Той изпрати куриери из селата и уведоми партизаните да се изтеглят към Балкана.
    На 10 декември в с. Сан Стефано, Карнобатско, на път за Балкана пристигнаха партизаните Боню Иванов Барбов (Събчо) от с. Крумово Градище и Панайот Куртев Кантарджиев, от с. Чарган, Ямболско. Отседнаха в дома на Стефан Георгиев Иванов, комунист, член на бойната група в селото. Същия ден те изпратиха писмо по младежа Георги Иванов Манев от същото село, който служеше като куриер на партизаните, до Диньо Динев от гр.Сливен, учител в с. Добриново, Карнобатско, да уведоми партизаните в Житосвят и Орханово да се изтеглят към Балкана. Георги Манев обаче предаде по погрешка писмото на друг учител от с. Добриново, който се оказа върл реакционер.
    Този противонароден учител веднага задържа младежа и го отведе при кмета. Кметът от своя страна уведоми полицията в Карнобат.Веднага в Добриново пристигнаха униформени и цивилни полицаи, които започнаха разпита на задържания. Подложен на жестоки инквизиции, Георги Манев не устоя и направи пълни разкрития. Той съобщи на полицията къде се намират партизаните в Житосвят и издаде всички ятаци, които му бяха известни.
    На другия ден - 11 декември - многобройна полиция и жандармерия обгради къщата на Стефан Георгиев. Полицаите запалиха плевнята, в която бяха укрити Барбов и Куртев. Виждайки безизходното положение, в коетобяха изпаднали, двамата млади партизани сами сложиха край на живота си.
                                                                                                                                                             42
----------------------------------------------------------

Последователи