понеделник, 8 април 2013 г.

Ромео на седемдесет


  Най-желаният сън се оказа и най-кратък. Жената, за която "Умирам, умирам, умирам, умирам, умирам!" ме хвана за ръката и ми каза укорително:"Имал си любовница!" В съня си чак проплаках:"Искам да имам, ама нямам!!!" Тя пусна ръката ми и изчезна от съня ми, както преди една година изчезна и от живота ми.
  Това "Искам да имам, ама нямам" започва да става нещо като зловещо водещо начало, девиз и знаме едновременно, щом започна да се появява и в сънищата ми.
  Водещо начало, защото много неща искам да имам, ама нямам и не правя нищо, за да ги имам. Девиз, който винаги изтъквам като приоритетен, но като всеки девиз и той е само един празен звук, и знаме, но знаме с бял цвят. Преди да поискам да имам, аз вече развявам белия байрак; предавам се!!! 
Наричайте ме "Байрактарят на белите байраци!"

Последователи