вторник, 18 януари 2011 г.

Промяна

    Уведомявам Ви (само който се интересува), че цикълът от детските ми спомени временно е спрян. По-точно, от сега нататък няма да спазвам хронологията на събитията.
                                                                                                 Авторът

Последователи